Posts Tagged ‘kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat’

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT JAWA DAN KHI

This item was filled under [ Syariah ]

Skripsi Syariah : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT JAWA DAN KHI OLEH: WARFU’AH 00360151 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ABSTRAK Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah […]

Continue reading...Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By Blogger Widgets