Posts Tagged ‘zakat gaji’

ZAKAT GAJI DI KALANGAN PEGAWAI

This item was filled under [ Syariah ]

Skripsi Jurusan Syariah : ZAKAT GAJI DI KALANGAN PEGAWAI PADA KANWIL DEPAG PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH HAMID MUHAKKAM 9935 3544 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia […]

Continue reading...Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By Blogger Widgets